Yönetim Modülü

Yönetim Modülü

 
Sepura, müşterileri için işletimsel destek araçları
sağlamanın terminal sağlamak kadar önemli olduğu bilinciyle Sepura Yönetim Modülünü, kullanıcıların işletim süresi ve ürünün maliyeti açısından önemli ölçüde tasarruf yapmasına imkan tanıyacak şekilde tasarlamıştır.

Temel Avantajlar

• Önemli ölçüde zaman ve maliyet tasarrufu
• Terminal programlama kontrolü ve izlenebilirliği
• Tüm işlemler bir merkezi konumdan kontrol edilir
• Eş zamanlı terminal programlama
• Programlama istasyonlarının coğrafi dağıtımı
• Anlık Programlama Arayüzü
• Genel Şablonlar
• Otomatik Programlama (elle müdahale gerekmez)